Anti Graffiti System

Producent preparatów technologii AGS® firma TRION TENSID AB z Uppsali (Szwecja) działa na rynku anty graffiti od 1983 roku, dysponując bogatymi referencjami ze świata i Polski potwierdzającymi skuteczność systemu. Produkty AGS® zostały zastosowane do przeciwdziałania graffiti na obiektach sakralnych jak np. Kościół Notre Dame de la croix w Paryżu czy kulturalnych jak Muzeum British Heritage czy też użyteczności publicznej jak najdłuższy w Europie most pomiędzy Szwecją a Danią.


System AGS® w sposób efektywny przeciwdziała zjawisku graffiti, będąc wykorzystywany w blisko 30 krajach świata od  20 lat.

W 1998 r technologia Anti Graffiti System została wprowadzona do obrotu na terenie Polski.
Firma Masters Service jest importerem preparatów technologii AGS oraz autoryzowanym przez producenta wykonawcą usług anty graffiti.

System AGS® jest technologią unikatową, ponieważ pozwala przy uprzednim zastosowaniu preparatów zabezpieczających usunąć zabrudzenia graffiti, nie naruszając podłoża na którym ono występuje, co umożliwia przywrócenie pierwotnego stanu czyszczonej powierzchni.

Anti Graffiti System - charakteryzuje się dwoma kierunkami działań wzajemnie się uzupełniającymi:

  • PROFILAKTYKA - Zabezpieczanie powierzchni przed graffiti
  • INTERWENCJA - Chemiczne czyszczenie istniejącego graffiti z powierzchni nie zabezpieczonej


Preparaty mają zastosowanie zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz.

Najistotniejszym aspektem technologii jest zabezpieczanie powierzchni przed graffiti, gdyż działania te mają uzasadnienie w zdecydowanie mniejszych kosztach usuwania zabrudzenia i dają 100% pewność uzyskania tego efektu.

Chemiczne likwidowanie graffiti z powierzchni nie zabezpieczonych jest kosztowniejsze i mniej efektywne (zwłaszcza na powierzchniach "porowatych"), dlatego w naszych działaniach kładziemy nacisk na profilaktykę, czyli zabezpieczanie.